• 44046 - 011
  • 7 روز هفته : 24 ساعت شبانه روز

ویلا شمال، ویلا ساحلی، ویلا جنگلی، ویلا داخل شهرک، خرید ویلا در شمال، ویلا در شمال

ویلا دوبلکس


کد ملک : 1400_60
1 میلیارد و400 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
مساحت : 200 مترمربع
زیربنا : 190 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا دوبلکس


کد ملک : 1500_92
1 میلیارد و500 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
1 میلیارد و700 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 270 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلای فوق در منطقه سی سنگان در زمینی به مساحت 300مترمربع و زیربنای 270متر مربع به صورت دوبلکس احداث گردیده. نمای مدرن و محوطه سازی،کابینت هایگلاس ترک و پنجره های قدی  از دیگر مشخصات بارز این ویلا می باشد.این ویلای نوساز در منطقه جنگلی ولی با فاصله کم از دریا قرارگرفته و اماده فروش می باشد.برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موقعیت و... این ملک با ما در ارتباط باشید.

2 میلیارد و800 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
مساحت : 450 مترمربع
زیربنا : 390 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
2 میلیارد و400 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 385 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
فروخته شد
3 میلیارد
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 374 مترمربع
زیربنا : 335 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
فروخته شد
1 میلیارد 500میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 310 مترمربع
زیربنا : 258 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
فروخته شد
1 میلیارد و200 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 222 مترمربع
زیربنا : 176 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
هشتصد میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 225 مترمربع
زیربنا : 130 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب
فروخته شد
چهارصد میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 177 مترمربع
زیربنا : 128 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب
فروخته شد
هفتصد میلیون
شهر : نور
مساحت : 230 مترمربع
زیربنا : 150 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب
فروخته شد
1 میلیارد 750میلیون
شهر : رویان
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 447 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
فروخته شد
1 میلیارد 100میلیون
شهر : رویان
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 220 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
فروخته شد
3میلیارد 800میلیون
شهر : متل قو
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 640 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
فروخته شد
1 میلیارد و400 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
مساحت : 260 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
1 میلیارد و500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 310 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
فروخته شد
1 میلیارد و700 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 370 مترمربع
زیربنا : 230 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
1 میلیارد و800 میلیون
شهر : رویان
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 430 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
2 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 340 مترمربع
زیربنا : 270 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
2 میلیارد و500 میلیون
شهر : ایزدشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 305 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
فروخته شد
2 میلیارد و500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 420 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
4 میلیارد و100 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
فروخته شد
4 میلیارد 200میلیون
شهر : ایزدشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 462 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
فروخته شد
7 میلیارد و100 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 550 مترمربع
زیربنا : 500 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
6 میلیارد و500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 590 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
3 میلیارد و800 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
3 میلیارد و200 میلیون
شهر : متل قو
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 1200 مترمربع
زیربنا : 900 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب
فروخته شد
4 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 470 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
2 میلیارد و100 میلیون
شهر : رویان
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 295 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
فروخته شد
3 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نور
وضعیت : شهرکی
مساحت : 440 مترمربع
زیربنا : 265 مترمربع
2 میلیارد و500 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 286 مترمربع
زیربنا : 270 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
1میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 130 مترمربع
زیربنا : 410 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

وبلا دوبلکس جنگلی نوشهر در زمینی به مساحت410متر و بنای130متر دارای سند.2خواب و3اسپلیت حیاط سازی شده.معاوضه تا 50 درصد قیمت با زمین یا ماشین

1 میلیارد و300 میلیون
شهر : نوشهر
وضعیت : مستقل
مساحت : 240 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
فروخته شد

ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر به مساحت 240متر مربع در زیر بنای200مترمربع دارای 3خواب مستر کف سرامیک درجه یک.نمای زیبای مدرن

5 میلیارد و 500
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 5000 مترمربع
زیربنا : 800 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب
فروخته شد

ویلا مستقل جنگلی در نوشهر،5000 مترمربع زمین و زیربنای 800 مترمربع،5 خواب مستر،کف پارکت،ساخته شده با مدرنترین متریال،مبله،ویوی ابدی دریا و جنگل،پارکینگ،موتورخانه

1 میلیارد و 350 میلیون
شهر : رویان
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 230 مترمربع
زیربنا : 388 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
فروخته شد

فروش ویلا دوبلکس شهرکی در رویان دارای 388 متر مربع زمین و 230 متر مربع زیر بنا، 4 خواب 2 مستر، دارای سند جواز و پایانکار، دو سال ساخت، مبله، فول امکانات

700 میلیون
شهر : محمودآباد
موقعیت : ساحلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 450 مترمربع
زیربنا : 190 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب
فروخته شد

ویلا ساحلی در محمودآباد سنددار، 2خواب مستر آشپزخانه فول امکانات،کمد دیواری،تراس بزرگ،حیاطسازی،سقف طراحی با کناف و اسپانیش،مهندسی ساز

2 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 320 مترمربع
زیربنا : 480 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
فروخته شد

خرید ویلا لوکس در انارور 320 متر مربع زمین و 480 متر مربع زیر بنا، 4 خواب مستر

7 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 2200 مترمربع
زیربنا : 720 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
فروخته شد

فروش ویلا در خیابان ریاست جمهوری نوشهر دارای 2200 متر زمین،720 متر بنا،سرایداری،سالن بازی،استخر و جکوزی سرد و گرم،الاچیق .اتشکده،ابنما صخره ای،قفص طاووس،حیاط سازی حرفه ای،سیستم هوشمند برق،دزدگیر،دوربین مداربسته،برق 3 فاز،شاهنشین با ویوی 360 درجه،منظره ملک عالی

 

 

4 میلیارد و 500
شهر : ایزدشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 540 مترمربع
زیربنا : 440 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب
فروخته شد

خرید ویلا ساحلی نوساز داخل شهرک، 540 متر مربع زمین و 440 متر مربع زیربنا، 5 خواب مستر،کف سنگ، نما سنگ، فول امکانات

4 میلیارد و 800
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 1043 مترمربع
زیربنا : 500 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
فروخته شد

ویلا مدرن نوساز شهرکی دارای 1043 متر مربع زمین و 500 متر مربع زیر بنا،4 خواب مستر کف پارکت، سنددار، 90 متر تراس، برق 3 فاز، استخر مشاع

4 میلیارد و 500
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 480 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
فروخته شد

ویلا استخردار ساحلی حومه نوشهر 600 متر مربع زمین و 480 متر مربع بنای دوبلکس نوساز 4 خواب 3 مستر سنددار،کف پارکت، دو استخر روباز، الاچیق ،نگهبانی 24 ساعته

3 میلیارد و 800
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 1400 مترمربع
زیربنا : 1000 مترمربع
تعداد اتاق : 6 خواب
فروخته شد

ویلا استخردار شهرکی در نوشهر دارای 1400 متر مربع زمین و 1000 متر مربع بنای دوبلکس 6 خواب 4 مستر،فضای سبز و محوطه سازی شیک، استخر و سونا و جکوزی